CÔNG TY TNHH KHẢI HÀO

Pully răng - Teeth Pulley
Pully răng - Teeth Pulley
Giá: 0 VND
Chi tiết

Việc tìm kiếm pully đai răng nhằm thay thế hoặc chế tạo mới thường gặp khó khăn hơn so với tìm mua dây đai, Do không phải đơn vị nào cũng có khả năng cung cấp sản phẩm này.
Chúng tôi, với kinh nghiệm và năng lực của mình, luôn tồn kho với số lượng lớn  các chủng loại pully đai răng nhập khẩu với các loại bước răng thông dụng như: Pully dây đai răng bước H, XL, X,  S5M, S8M, S14M. 

Sản phẩm cùng loại