CÔNG TY TNHH KHẢI HÀO

Nhông xích 35A
Nhông xích 35A
Giá: 0 VND
Chi tiết

Chain Pitch

(P)

6.35

mm (1/4 inch)

Inner Width

(W)

3.18

mm

Bush Dia.

(Dr)

3.30

mm

Tooth Width

(T)

2.8

mm

Dimension : mm)

Sprocket No.

Outside Dia.

Pitch Dia.

Bore Dia. d

Weight

Type

Teeth

Do

Dp

Stock Bore

min.

(kg)

K25A

10

23

20.55

9

11

0.02

12

28

24.53

9

11

0.03

13

30

26.53

9

11

0.04

14

32

28.54

9

11

0.04

15

34

30.54

9

11

0.05

16

36

32.55

9

11

0.05

17

38

34.56

9

11

0.07

18

40

36.57

9

11

0.07

20

44

40.59

9

11

0.09

24

52

48.65

9

11

0.14

25

54

50.66

9

11

0.16

27

58

54.7

9

11

0.17

28

60

56.71

9

11

0.18

29

62

58.73

9

11

0.2

30

64

60.75

10

12

0.23

32

68

64.78

10

12

0.27

33

70

66.8

10

12

0.28

35

74

70.84

10

12

0.3

36

76

72.86

10

12

0.32

37

78

74.88

10

12

0.37

38

80

76.9

10

12

0.41

40

84

80.93

11

13

0.43

42

89

84.97

11

13

0.47

45

95

91.03

11

13

0.5

50

105

101.13

11

13

0.59

55

115

111.23

11

13

0.7

60

125

121.33

11

13

0.87

70

145

141.54

11

13

1.81

75

155

151.64

12

14

1.37

80

165

161.74

12

14

1.62

Sản phẩm cùng loại
NHÔNG ĐĨA XÍCH


Giá: 0 VND
Bánh răng xích


Giá: 0 VND
Nhông xích các loại
CTY NHẬN GIA CÔNG CƠ KHÍ - NHÔNG XÍCH CÁC LOẠI THEO YÊU CẦU QUÍ KHÁCH HÀNG..

Giá: 0 VND
Nhông xích 25B


Giá: 0 VND
Nhông xích 60B
cTY NHẬN GIA CÔNG CƠ KHÍ - BÁNH RĂNG THEO BẢN VẼ YÊU CẦU QUÍ KHÁCH HÀNG..

Giá: 0 VND